VERİ GİZLİLİĞİ VE VERİ İŞLEME POLİTİKASI (BİLGİ NOTU)

K-Plan Yazılım Hizmetleri (Erol Kaplan), gizliliğinizi saygıyla karşılar ve verilerinizin korunmasına önem verir. Bu çerçevede, Veri Koruma Kanunu No. 6698 (“Kanun”, “KVKK”) ve diğer ilgili düzenlemelere uygun olarak sizi bilgilendirir ve aydınlatırız.

Bilgi

Kişisel verilerin korunması hakkındaki 6698 sayılı Kanun, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Kanun’un 32. maddesine göre, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddeleri dahil olmak üzere, Kanun 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak özellikle gizlilik hakkı dahil olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik yükümlülükleri ve prosedürleri belirlemektir. Bu metin aracılığıyla, K-Plan Yazılım Hizmetleri ziyaretçileri bilgilendirir ve ziyaretçilerin “Kişisel Verilerin İşlenmesine ve İletilmesine İzin” bilgisini incelemeleri ve bilgi almaları için sunar.

K-Plan Yazılım Hizmetleri, bu web sitesinin formları aracılığıyla ziyaretçiler tarafından sağlanan ad, e-posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası ve diğer kişisel verileri üçüncü taraflara satmayı, kiralamayı veya herhangi bir şekilde sunmayı taahhüt etmemektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi, verilerle ilgili her türlü işlemi içerir, bu işlemler verilerin tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan şekilde toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iletilmesi, alınması, erişilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasını içerebilir.

Sorumlu Kuruluş
K-Plan Yazılım Hizmetleri